Skip to main content

Serije - Turska serija Kosem

July 07, 2023 at 03:56 PM adminSultanija Kosem poznata kao Sultanija Mahpejker je bila jedna od najmoćnijih žena svoga doba i žena Osmanskog sultana Ahmeda I. Ona je ostvarila moć i uticaj na tok čitavog carstva. Imala je dva sina, a to su bili Murat IV i Ibrahim. Sultanija Kosem je dva puta zvanično bila vladarka i time bila jedna od dve žene koje su bile formalni namesnici Osmanskog carstva.

Tags :